FLORAL N 30-12-8 + ME

CifoFLORAL N 30-12-8 + ME

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Toplam Azot (N) %30
Nitrat Azotu (N) %2
Amonyak Azotu (N) %2
Üre Azotu (N) %26
Suda çözünür Fosfor PentaOksit (P2O5) %12
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) %8
Suda çözünür Bor (B) %0,1
EDTA şelatlı suda çözünür Mangan (Mn) %0,1
EDTA şelatlı suda çözünür Çinko (Zn) %0,1
EDTA şelatlı suda çözünür Bakır (Cu) %0,05
Fiziksel Bilgiler
pH 4-5 (%10 çözeltide)
EC 0,930 mS/cm (1gr/lt)

ÖZELLİKLER

Floral N, yapraklar tarafından kolaylıkla alınabilecek bir formülasyon olup, özellikle bütün süs bitkileri ve tarımsal ürünlerin ilk gelişim dönemleri için uygundur. Bitki besleme elementlerinin yüksek saflığı ve kalitesi, ürünün tam çözünürlülüğünü ve düşük tuzlu çözelti oluşmasını sağlar. Bunun ötesinde, formülasyon, yapraklardan elementlerin ihtiyaç duyuldukları yerlere hızlı bir şekilde taşınmasına olanak verir.

UYARILAR

Kapalı alanlarda (seralar, tüneller vs) doz 200g/hl su (%0.2)’yi geçmemelidir. Yaprak uygulamaları günün en serin saatleri sırasında yapılmalıdır.

UYUMLULUK

Floral N; beyaz yağlar, yağ bazlı insektisitler Phosetyl-Al, Dodine, Triphorine ve güçlü alkali reaksiyonlu bütün preparatlar hariç olmak üzere genel olarak CIFO ürünlerini tüm pestisitlerle tavsiye edilen oranlarda karıştırılabilir. Ön karışabilirlik testleri yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.

AMBALAJ

1 KG


Benzer Ürünler