HİKAYEMİZ

Sulamanın hikayesi, insanlık tarihi ile birlikte başlar. Medeniyetlerin doğuşundan önce bile, bitkisel üretim amacıyla, ilkel sulama tekniklerinin kullanıldığı bilinmektedir. Medeniyetlerin birçoğu suyun bulunduğu ve sulamanın yapıldığı bölgelerde gelişmiştir.
Mezopotamya ve eski Mısır’da yapılan kazılar tarihi M. Ö. 6 bin’e kadar varan sulama çabalarının varlığını ortaya koymuştur.

Eldeki bilgilere göre ilk sulama günümüzden 7000 yıl önce Mezopotamya’da, 5000 yıl önce de Mısır’ da ancak ilkel anlamda yapılmıştır. Günümüzden yedi bin yıl önce Kuzey Mezopotamya yaylalarından güneye, Dicle ve Fırat nehirlerinin arasındaki kurak ovalara, göç etmiş ve bugün Güney Irak olarak bilinen yöreye yerleşmiş olan insanlar yaşamlarını idame ettirmek çabası içerisindeydi. Yeni vatanlarında, ekinler filizlenip büyüyor, ama hasat zamanından önce kuruyup ölüyordu. Sümerliler olarak tarihe geçen bu göçmenler, derin ve kalıcı etkileri olan bu ikilem için basit bir çare buldular. Hendekler kazdılar ve suyun birazını Fırat nehrinden tarlalarına yönlendirdiler; böylece sulamalı tarımı da başlatmış oldular.

Kur Sulama Sistemleri Önder Kurtulmuş tarafından 1982 yılında Önder Ticaret adı ile Keşan'da kuruldu. Kurulduğunda tarımsal sulama ve nalburiye ürünleri satmakta idi. 

Günümüzde saksı sulama setlerinden tamburlu sulama sistemlerine kadar geniş bir yelpazede sulama sistemleri sektöründe devam etmekte, buna ilave olarak aynı zamanda sektörün lider markaları ile birlikte bitki besleme sektöründe de faaliyet göstermektedir. 

Kur Sulama Sistemleri olarak misyonumuz memnuniyet ve güven duygusu yaratarak çalışmak, rakiplerimizden daha iyisini başarmak ve istikrarlı bir şekilde büyümektir.