Dalmare

AkdemDALMARE strese giren bitkileri rahatlatmak ve normal gelişimlerinin sürdürebilmesini hızlı ve etkili bir şekilde sağlamak için, tarımda önemi ve kullanım alanları genişleyerek artan deniz yosunları hammadde kaynağı olarak kullanılmış çok özel bir üründür. Özellikle içerik değerlerindeki yüksek orandaki alginik asit nedeniyle, bitki bünyesinde mannitol oluşumuna neden olur ve böylece besin maddelerinin alımını hızlandırır. İçerdiği sitokinin ve auxinler sayesinde bitkinin stres koşullarından arınması sağlanır, hücre gelişmesi ve bölünmesine etki ederek, RNA ve protein seviyesini korunur. Böylece yaşlanmayı durdurarak ve fotosentezi artırarak, bitkinin gelişimini ve büyümesini artırır.

İçerik

Toplam Organik Madde : %30
Alginik Asit                        : %3
Potasyumoksit                  : %9
pH Aralığı                          : 5-7

Tavsiye Edilen Kullanım Dozları

ÜRÜN                        UYGULAMA ZAMANI                                                   MİKTAR

Sera bitkileri için      15 günde bir, dikimle birlikte son hasada kadar.     80 g/da
Meyve ağaçlarında   Çiçeklenmeden önce ve hasat sonrası.                       100 gr/100 lt suya
Fasulye v.b.                Çiçeklenmeden önce.                                                     60 g/da
Patates v.b.                 Çiçeklenmeden önce ve 15 gün ara ile                        50 g/da
Kesme çiçek               Tomurcuklanmadan önce haftalık                               70 g/da
Pamuk                         3-5 yaprak olunca ve 15 gün ara ile                             80 g/da
Mısır                           20-40 cm olunca                                                               100 g/da
Hububat                     Kardeşlenme başlangıcında ve 15 gün ara ile             100 g/da

AMBALAJ

1 KG


Benzer Ürünler